Amsterdamse Cricket- en Hockeyclub VVV (Veni Vidi Vici)
Lid worden bij VVV 
Contributie Jeugd. 

1. Elk seizoen loopt van september t/m juni. 

2. De opzegging moet vóór 1 mei elk seizoen. Dit moet schriftelijk (email) bij de ledenadministratie:[email protected] Uw zoon/dochter is uitgeschreven als er een schriftelijke bevestiging van de ledenadministratie is verkregen. 

VVV hanteert de regeling dat (jeugd)leden die uitschrijven tussen 1 mei en 1 augustus 50% van de normale contributie voor het aankomende seizoen betalen (bestuursbesluit 08 juni 2018). 

Is de 50% van de normale contributie niet vóór 1 augustus binnen, of zegt u het lidmaatschap op na 1 augustus dan is de volledige contributie verschuldigd voor het aankomend seizoen. 

Indien de betaling vóór 1 augustus bij ons binnen is, zullen we de uitschrijving verwerken. Na 1 augustus bent u de volledige contributie verschuldigd. 

3. Uw zoon/dochter is lid bij AC&HC VVV-jeugd te Amsterdam tot wederopzegging.
- Lidmaatschap is niet overdraagbaar.
- Lidmaatschap kan niet verkort worden door omstandigheden zoals, blessure, verhuizing, reizen, spelplezier, etc.
- Er kan ook géén beroep worden gedaan op restitutie van contributiedoor voornoemde omstandigheden.
- Leden zijn verplicht om een machtiging tot automatisch betaling af te geven. (zie ook het inschrijfformulier)

 4. De leeftijd van het kind is bepalend voor de hoogte van de contributie. Daarbij is de peildatum voor de leeftijd 1 oktober. Voorbeeld: is uw kind vóór 1 oktober 2016 acht jaar, dan speelt hij of zij dit seizoen in de E-categorie. Wordt u kind pas ná 1 oktober 2016 acht jaar, dan speelt hij of zij in de F-categorie.

Contributie seizoen 2018/2019:

 

Categorie

Leeftijd

Contributie

Vosjes

5-7 jr

€ 175

F

7-8 jr

€ 225

E

8-10jr

€ 250


 

D/C/B/A

12-18jr

€ 300

   

 

   

 

 

Daarnaast vragen we aan alle nieuwe leden eenmalig 75 euro entreegeld. Dit wordt in de eerste termijn afgeschreven. Als uw kind door omstandigheden is ingedeeld in een categorie, die niet overeenkomt met de leeftijd, dan is de leeftijd bepalend voor de hoogte van de contributie.

5. VVV Jeugd kent geen apart tarief voor trainingsleden. Leeftijd is het enige criterium bij het vaststellen van de contributie.

6. Bij een automatische incasso zal het bedrag in 3 keer van uw rekening worden afgeschreven. Dit zal plaatsvinden eind september, eind oktober en eind november van elk seizoen. Hierover ontvangt u een factuur.

7. Zijn de betalingen –na aanmaning- niet op tijd binnen zal er een boete van € 50,00 extra in rekening gebracht worden. Wordt er dan nog niet betaald, dan zal een incassobureau ingeschakeld worden. De kosten hiervan zijn voor rekening van het betreffende lid.

Dit wordt in geen enkel geval door AC&HC VVV kwijtgescholden. Er moet betaald worden aan het incassobureau en niet aan AC&HC VVV zelf. 

8. Nieuwe leden kunnen maximaal 2 keer meetrainen voordat zij zich inschrijven. Onder geen beding kan uw zoon/dochter wedstrijden spelen zonder te zijn ingeschreven.

 Het hockeyseizoen bestaat uit twee delen:

 - Deel 1: september – begin december

 Winterstop

 - Deel 2: eind februari – eind mei


9. Wachtlijst regeling:

VVV hanteert op dit moment een wachtlijst voor meisjes in de leeftijdscategorie 6 t/m 9 jaar. De wachtlijst wordt behandeld op binnenkomst van inschrijving. Enige uitzondering hierop is de broertjes/zusjes regeling. Ouders die al een kind op VVV hebben spelen, hiervan heeft het broertje/zusje voorrang op de wachtlijst mits er plek is.

 

 

 

 

 

 
 
 

Sponsors

Gulpener  |  Ik Laat Fluiten  |  SPTL-Gebitsbeschermers  |  TGS lime tree  |  Hockey District  |  Annatommie mc  |  KEK Amsterdam  |  Colourcake  | 
Lid worden?
Heb je interesse om lid te worden van onze club?


Adres
Hockeyclub VVV
Aanloop 7
1183 SZ Amstelveen
T  020 - 640.35.02
E