Ouderinzet

Er altijd veel te doen op een vereniging en vele handen maken licht werk! Elke ouder is druk met de hockeywedstrijden begeleiden, coachen en aanmoedigen. Daarnaast vragen we ook je betrokkenheid bij de jeugdafdeling van VVV. 

We willen graag uitbreiden met de jeugd en blijven werken aan het bieden van een goede hockeytraining. We hebben daarvoor een wervingscommissie nodig. Deze commissie zet zich extra in voor het werven van nieuwe leden.

Ook sponsoren zijn van groot belang. Want met sponsorgeld kunnen we extra investeringen doen in de jeugd. Zo hebben we komend jaar extra trainers nodig die we in het komend seizoen een opleiding kunnen bieden.

En natuurlijk vraagt de activiteitencommissie ondersteuning en initiatieven voor activiteiten naast de trainingen en de wedstrijden.

De vrijwillige ouderinzet geeft de club de speciale sfeer van ongedwongenheid. En bij VVV is er veel ruimte voor initiatieven van ouders! Laat ons weten wat jouw talent is! Wat kan jij bijdragen aan VVV? 

Gelukkig zijn er al veel ouders die zich in grote getale inzetten voor de club. Waarvoor veel dank! Zo is VVV een club met enthousiaste mensen voor enthousiaste mensen!